Wa! Skauting dla zmian!

Fundacja Światowe Jamboree we współpracy z Komendą Kontyngentu na 23. Światowe Jamboree Skautowe w 2015 r. w Japonii zaprasza do udziału we współfinansowanym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projekcie „WA! Skauting dla zmian”.

Głównym celem projektu jest kształtowanie świadomości wagi edukacji globalnej i związanych z nią wyzwań. Podejmowane w ramach projektu działania z jednej strony przyczynią się do podniesienia kompetencji drużynowych i zastępowych w zakresie zagadnień globalnych i międzykulturowości oraz współpracy z drużynami partnerskimi za granicą, z drugiej – staną się inspirację do podejmowania przez drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze działań na rzecz swoich społeczności zgodnie z dewizą „myśl lokalnie, działaj globalnie”. Przygotowywana w ramach projektu propozycja programowa „Join to Jamboree” wprowadzi młodzież w tematykę Jamboree i pozwoli lepiej poznać skautowy świat. Propozycja będzie nawiązywać bezpośrednio do zajęć programowych, w jakich wezmą uczestnicy Jamboree w Japonii w 2015 r., dzięki czemu realizujące ją drużyny poczują się częścią skautowego zlotu. Doświadczenie zdobyte przy realizacji projektu przełoży się na podniesienie jakości pracy drużyn, hufców i chorągwi ZHP oraz zaowocuje nowymi działaniami.

Projekt składa się z kilku etapów realizowanych od lipca 2014 do listopada 2015 r. Będzie obejmował szkolenie e-learningowe, warsztaty dla drużynowych i zastępowych podczas Wędrowniczej Watry 2014, Webinar, warsztaty dla kadry kontyngentu na 23. Światowe Jamboree Skautowee w Japonii, działania lokalne realizowane w opraciu o propozycję programową „Join to Jamboree” (TEG, JOTI), udział w 23. Światowym Jamboree Skautowym w Japonii oraz podsumowującą projekt Jamborową konferencję instruktorską.

Koordynator projektu – Anna Zalewska (fsj@zhp.pl, tel. 697 330 374)

Komendantka Kontyngentu na 23. Światowe Jamboree Skautowe w Japonii w 2015 r. – Magdalena Mazgaj (magdalena.mazgaj@zhp.net.pl)

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

FIO logo

Warsztaty dla liderów grup lokalnych

W dniach 21-23 sierpnia 2014 r., podczas Wędrowniczej Watry w ośrodku harcerskim w Małeczu zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu edukacji globalnej: O prawach człowieka globalnie, Tolerancja i szacunek na podwórku i w sieci, pośród innych kultur i religii, O globalizacji i wyzwaniach współczesnego świata, czyli jak zostawić świat odrobinę lepszym niż go zastaliśmy.

W warsztatach uczestniczyło ponad 30 osób ( harcerzy i instruktorów z różnych części Polski).  Dodatkowo pozostali uczestnicy Zlotu mogli w naszym miejscu programowym (stoisku) zobaczyć zdjęcia i pamiątki z międzynarodowych imprez skautowych i dowiedzieć się czym jest Światowe Jamboree Skautowe, jak można wziąć w nim udział, o naszych przygotowaniach do organizacji Światowe Jamboree Skautowe w Polsce w 2023 r. oraz o najbliższych imprezach skautowych. Mogli również poznać nieco blizej kulturę Japonii – kraju gospodarza Światowego Jamboree Skautowego w 2015 r., nauczyć się orgiami czy tez wykonać własnoręcznie koszulkę w japońskim stylu.

Podczas zlotu uczestnicy mieli również okazję wziąć udział w zajęciach razem ze skautami ze Słowenii i Białorusi oraz uczestniczyć w zajęciach przez nich organizowanych a dotyczących ich kultury, tradycji.  Mogli wziąć również udział w spotkaniu z Naczelnik ZHP hm. Małgorzatą Sinicą dotyczącym przygotowań do organizacji Jamboree w Polsce w 2023 r.

 27 września, godz. 14.00-16.00 – Webinar!

webinar

Krótka instrukcja obsługi narzędzia Webinarium

Link do konferencji – https://fsj.clickwebinar.pl/Jamboree_2015
ID do konferencji – 345-241-944
Telefon – +48 (22) 209-2520
Pin Uczestnika – 791749#

 

Kuźnia liderów – warsztaty dla kadry kontyngentu polskiego na Światowe Jamboree Skautowe w Japonii,

W dniach 17-19 października 2014 r. w Krakowie odbyła się Kuźnia liderów – warsztaty dla kadry kontyngentu polskiego na Światowe Jamboree Skautowe w Japonii. W warsztatach uczestniczyło ponad 60 osób.

W programie poza zajęciami liderskimi, pojawiły się warsztaty związane z kulturą japońską – warsztat furoshiki i nauka aikido. Uczestnicy podczas zajęć poznali program Jamboree w Japonii, rozmawiali o koncepcji namiotu polskiego oraz  szczegółach organizacyjnych dotyczących wyjazdu. Wzięli udział w warsztacie dotyczącym zasad promocji i komunikacji – uczyli się jak promować ZHP i nasz kraj za granicą. Członkowie IST dowiedzieli się jakie czekają ich obowiązki i wyzwania. Odbyło się również spotkanie z zastępcą Naczelnika ZHP, który przedstawił nowości dotyczące organizacji Jamboree w Polsce w 2023 r. Uczestnicy warsztatów wzięli też udział Jamboree On The Internet. Podczas podsumowania spotkania, mieli okazję zadać pytania komendzie kontyngentu i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich zagadnienia.

 

Tydzień Edukacji Globalnej

W 2014 r. Tydzień Edukacji Globalnej odbędzie się w dniach 15-23 listopada. Tak jak w latach ubiegłych wydarzenie odbywa się pod patronatem Centrum Północ-Południe przy Radzie Europy. Hasłem tegorocznej, 16. już edycji jest FOOD SECURITY  (bezpieczeństwo żywnościowe)!

Zachęcamy wszystkich harcerzy i instruktorów do zorganizowania działań w swoich środowiskach, a osoby w wieku 11-25 lat również do udziału w konkursie „Jeden dzień zmienia świat” ogłoszonego przez Fundację Światowe Jamboree w ramach projektu WA! Skauting dla zmian dofinansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

TEG ulotka

Konkurs „Jeden dzień zmienia świat”

Zapraszamy harcerki i harcerzy oraz instruktorów do udziału w konkursie w ramach projektu „WA! Skauting dla zmian” dofinansowanego z PO FIO. By wziąć udział w konkursie wystarczy samodzielnie albo z drużyną nakręcić krótki filmik promujacy ideę Tygodnia Edukacji Globalnej (TEG) i do 30 listopada 2014 r. przesłać go na adres Fundacji Światowe Jamboree. Na autorów najlepszych filmików czekają nagrody.

REGULAMIN KONKURSU – TEG

kwestionariusz

 

Już niedługo JOTI

joti.ulotka.2014 (1)

 

Materiały programowe

Join to Jamboree 2015_1

KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA – PORADNIK