Ambasadorzy Jamboree 2023

Fundacja Światowe Jamboree przy współpracy z Główną Kwaterą Związku Harcerstwa Polskiego zaprasza do udziału we współfinansowanym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projekcie „Ambasadorzy Jamboree 2023”.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie w Związku Harcerstwa Polskiego wiedzy o inicjatywie organizacji w Polsce w 2023 r. Światowego Jamboree Skautowego. Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się z jednej strony do podniesienia kompetencji instruktorów harcerskich (liderów młodzieżowych) w zakresie współpracy z administracją publiczną, komunikacji i promocji, animacji lokalnej, nawiązywaniu kontaktów z grupami rówieśniczymi za granicą, organizacji międzynarodowych imprez, a z drugiej – staną się inspiracją do działań programowych drużyn harcerskich, starszoharcerskich i wędrowniczych.

Projektowi towarzyszą propozycje programowe:

– Ponad Granicami http://www.propozycje.zhp.pl/files/program/ponadgranicamiok.pdf 

 

Wykonując zaproponowane w nich zadania harcerze zdobędą wiedzę o swoim regionie i regionach partnerskich, cenne doświadczenie z zakresu współpracy międzynarodowej oraz będą mieli możliwość uczestnictwa w  JOTI/JOTA. Realizując projekt będziemy poszerzać wiedzę o ZHP w światowym skautingu oraz promować nasz kraj. Doświadczenie zdobyte przy realizacji projektu przełoży się na podniesienie jakości pracy drużyn,  hufców i chorągwi ZHP oraz zaowocuje nowymi inspirującymi działaniami.Zapraszamy do pobrania materiałów związanych z naszym projektem!

The Stork Friends – Album! 

The Stork Friends - Album

Bądź jak bociek: lataj wysoko, pokonuj granice, nawiązuj trwałe znajomości i bądź dumny z naszych biało-czerwonych barw narodowych! Włącz się do akcji i wyślij nam swoje zdjęcie z przyjacielem-skautem.

Waszym zadaniem jest wykonać bociana. Zaskoczcie nas swoją pomysłowością, wybierzcie własną technikę! Ważne, byście oboje pokazali bociana w ten sam sposób, a na zdjęciach prezentowali się w chustach lub mundurach. Poproś swojego przyjaciela również o dokończenie zdania: „I would like to visit Poland because…” Połączone zdjęcie prześlij na adres fsj@zhp.pl do 30 października 2013 roku lub wstaw je na profil Poland 2023 na Facebooku. Pamiętajcie, by podpisać zdjęcia Waszymi imionami i nazwiskami, nazwą swojej drużyny oraz nazwą organizacji skautowej Twojego przyjaciela.

Nie masz jeszcze bocianowego przyjaciela? Zdobądź go! Wejdź na Scoutface.com, Facebooka lub weź udział w Jamboree on the Internet (JOTI – www.joti.org) 19 i 20 października 2013 r.! Zapoznaj się, opowiedz o Polsce i Jamboree 2023, namów do zrobienia bociana, a być może będzie to pierwszy krok do nowej przyjaźni!Czy mamy przyjaciół na całym świecie? Sprawmy by tak było! Czekamy na zdjęcia skautów z najdalszych zakątków ziemi.

Konkurs na Folder

Pokażcie siłę swojego regionu! Zachęćcie skautów z zagranicy do turystyki w Polsce. Stwórzcie własny, wielojęzyczny folder promocyjny/prezentację multimedialną promującą wasze miasto, gminę lub województwo. Dla zwycięzców czeka bon CSH 4 Żywioły na zamówienie 20 koszulek z dowolnym nadrukiem!

Oceniamy:

a) zawartość merytoryczną (w tym oryginalność w zaprezentowaniu miasta, gminy, województwa);
b) ilość języków, w których folder/prezentacja zostały opracowane.
Dodatkowo punktowane będą te w językach niebędących oficjalnymi językami UE i ONZ.

Prezentację wraz z adnotacją o składzie drużyny/lokalnej grupy młodzieżowej ją przygotowującej należy przesłać na adres: fsj@zhp.pl do dnia 25.11.2013 r.Wyniki konkursu opublikowane będą po 15 grudnia 2013 roku na stronach www.fsj.zhp.pl oraz www.zhp.pl!

REGULAMIN KONKURSU (do pobrania)

Zdobądź plakietkę „Ambasadora Jamboree 2023”!

Zadania można realizować indywidualnie, zastępami lub nawet całą drużyną. Wymagania nie są trudne, dostarczają za to wiele radości i odsłaniają świat międzynarodowej przygody.
Oto zadania, które należy wykonać:
1. Zna historię skautingu i organizacji międzynarodowych zlotów skautowych.
2. Znalazł informacje o miastach (gminach/powiatach) partnerskich swojej miejscowości.
3. Włączył się do akcji „The Stork Friends- Album”.
4. Opracował folder/prezentację zachęcający drużyny skautowe do odwiedzin swojego miasta/regionu/województwa.
5.Podczas JOTI (Jamboree On The Internet)/ JOTA (Jamboree On The Air) promował Polskę i kandydaturę ZHP do organizacji 25. Światowego Jamboree Skautowego w 2023r.
Raport z wykonanych zadań należy przesłać na adres e-mail fsj@zhp.pl do 25 listopada br.

Weź udział w JOTI/JOTA – już 19-20 października!
JOTI.ulotka.2013 (2)

ulotki.A4.jota-joti.2013 (5)

JOTI – broszura

Be the spark!

https://issuu.com/zhp_pl/docs/bethespark-albumkandydaturypoland20?e=0

 

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

client_FIO-01