Archiwum projektów

„POLISH SCOUTING: BE THE CHANGE!”

Projekt miał na celu podniesienie świadomości członków Związku Harcerstwa Polskiego na problemy globalne i zmobilizowanie do podjęcia działań w lokalnych społecznościach na rzecz osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju.

Głównymi uczestnikami projektu byli członkowie Polskiego Kontyngentu na 22. Światowe Jamboree Skautowe 2011 w Szwecji oraz wszyscy członkowie Związku Harcerstwa Polskiego zainteresowani realizowaniem edukacji globalnej, w tym międzykulturowej na podstawie materiałów – pakietu edukacyjnego.

W ramach projektu ogłoszony został konkurs zarówno dla zastępów, które były uczestnikami Światowego Jamboree 2011 w Szwecji jak również dla tych zastępów, które nie uczestniczyły w Jamboree.

Materiały związane z projektem znajdziesz na http://www.jamboree2011.zhp.pl/be-the-change.html

Projekt realizowany przez Fundację Światowe Jamboree dzięki wsparciu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich .

client_FIO-01

„ZAKOCHAJ ICH W WARSZAWIE”

Projekt „Zakochaj ich w Warszawie – czyli o tym jak promować Nasze Miasto” to m.in.:

  • zdobycie praktycznej umiejętność promowania Warszawy – stolicy Polski na międzynarodowych forach wśród młodych ludzi z zagranicy;
  • popularyzacja tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Warszawy oraz budowanie jej wizerunku jako stolicy europejskiego kraju;
  • zgłębienie wiedzy o Warszawie i wzmacnianie więzi łączących nas z naszym rodzinnym Miastem;
  • odkrycie turystycznego i kulturowego potencjału stolicy (miejsc, historii, tradycji, wydarzeń kulturowych, sportowych, dorobku kulinarnego).

W ramach projektu grupa warszawskich instruktorów, członków Polskiego Kontyngentu na Jamboree 2011, przygotowała program promocji Warszawy, który został wykorzystany podczas zbliżającego się Jamboree, a także podczas innych międzynarodowych wydarzeń, w których brała udział reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego.

Relacje z projektu, a także przydatne materiały, które mogą być wykorzystane podczas zbiórek harcerskich warszawskich drużyn poświęconych poznawaniu ich miasta są dostępne na stronie http://www.jamboree2011.zhp.pl/koniec-projektu.html

Projekt był realizowany dzięki finansowaniu ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

syrenka-pol-bialetlo-rgb-cc06cd5d