Przejdź do treści

O nas

Fundacja pod nazwą „Światowe Jamboree” została ustanowiona przez Związek Harcerstwa Polskiego aktem notarialnym z dnia 30 listopada 2005 roku w celu wspierania organizacji wyjazdów polskich kontyngentów na zloty skautowe. Pierwszym Prezesem został phm. Zbigniew Popowski.  

Pierwszym poważnym zadaniem Fundacji było przygotowanie i zorganizowanie wyjazdu ponad 800 harcerek i harcerzy na Jamboree do Wielkiej Brytanii (2007). Przy kolejnym Jamboree w Szwecji (2011) Fundacja ponownie zajęła się obsługą finansową i organizacyjną kontyngentu umożliwiając wyjazd ponad 600 harcerek i harcerzy. 

W związku z pozyskaniem dotacji z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich priorytetem w roku 2013 była realizacja projektu “Ambasadorzy Jamboree 2023”, którego głównym celem było podniesienie kompetencji liderów grup młodzieżowych na obszarze całego kraju w zakresie zwiększania ich aktywności w społecznościach lokalnych. W różnych przedsięwzięciach tego projektu wzięło udział ponad 2000 harcerek i harcerzy. W roku 2014 FIO ponownie wsparł kolejny projekt Fundacji “WA! Skauting dla zmian”, którego głównym celem było zaangażowanie grup młodzieży (zastępów, będących częścią polskiego kontyngentu na Światowe Jamboree oraz grup lokalnych) w różnorodne działania na rzecz swojej społeczności, z zaznaczeniem kształtowania świadomości roli działań lokalnych w rozwiązywaniu problemów globalnych. Projekt zakończył się w listopadzie 2015r. 

Jednocześnie w roku 2014 rozpoczęto, we współpracy ze Stowarzyszeniem Afryka Nowaka, realizację projektu “Rowerowe Jamboree 2015”. Projekt polegał na przejechaniu trasy, w formie sztafety rowerowej, z Polski do Japonii. Miało to na celu promocję kandydatury ZHP do organizacji Światowego Jamboree w Polsce w roku 2023. “Rowerowe Jamboree” miało też za zadanie scalić idee przyświecające uczestnikom afrykańskiej sztafety śladami przedwojennego podróżnika Kazimierza Nowaka. W 7-miesięcznej podróży przez 13 krajów wzięło udział 56 osób, które zmieniały się na trasie następujących po sobie 9 etapów. Przejechano ponad 12000 km, by w spektakularny sposób dotrzeć na odbywające się latem 2015 roku XXIII Światowe Jamboree.  

W roku 2016 napędzona sukcesem “Rowerowego Jamboree” Fundacja rozpoczęła przygotowania do pierwszej w historii wyprawy rowerowej dookoła świata pod nazwą “Bike Jamboree”. Tym razem projekt trwał od 27 maja 2017r. do 14 grudnia 2019r. Wzięło w nim udział 167 podróżników, przejechano przez 4 kontynenty ponad 40000 km podzielonych na 37 etapów. Za ten projekt w październiku 2020r. kapituła Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów “Kolosy” przyznała organizatorom wyróżnienie w kategorii “Wyczyn Roku”. 

Ale to dopiero początek…

Obecnie Fundacja pracuje nad kolejnym rowerowym projektem pod nazwą “JednoŚladami Andersa”. To sztafeta Szlakiem Nadziei, szlakiem armii gen. Andersa, która formowała się na w Rosji, a następnie przez Bliski Wschód, trafiła do Włoch i Szkocji. Nasze cele to głębsze poznanie ciągle mało znanej historii Armii Andersa i aktywizacja środowisk harcerskich. Mieliśmy nadzieję rozpocząć 11 listopada 2022r. w rosyjskim Tatiszczewie (koło Saratowa), jednak wojna z Ukrainą, a wcześniej postpandemiczne zasady wjazdu do Rosji przekreśliły ten plan. Zaczniemy więc w Kazachstanie, by, przez Bliski Wschód, dotrzeć na majowe uroczystości na Monte Cassino i dojechać szczęśliwie w lipcu 2023r. do szkockiego Edynburga i na Wyspę Sobieszewską w Gdańsku. Całość trasy to około 18000km podzielonych na 15 etapów i około 90 podróżników. Jednocześnie harcerki i harcerze zaproszonych do projektu organizacji harcerskich i skautowych wezmą udział w zadaniach towarzyszących wyprawie.  

Super Efficient

Lorem ipsum dolor sit amet elit do, consectetur adipiscing, sed eiusmod tempor.

Deeply Committed

Lorem ipsum dolor sit amet elit do, consectetur adipiscing, sed eiusmod tempor.

Highly Skilled

Lorem ipsum dolor sit amet elit do, consectetur adipiscing, sed eiusmod tempor.

Władze Fundacji 

ZARZĄD FUNDACJI: /pokazać/ 

Prezes Zarządu – phm. Zbigniew Popowski 

Skarbnik – phm. Anna Śledzińska 

RADA FUNDACJI:  

Hm. Jarosław Janas 

p. Zbigniew Sas 

Hm. Dariusz Zajączkowski 

Keith Marshall

Designer

George Williams

Developer

Julia Castillo

Client Service